Buxtehude - Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ - BuxWV 196

Dietrich Buxtehude

Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ

Peter Vansweevelt op het orgel van Sint-Baafs

ter gelegenheid van asdag 2021

 

De tekst en waarschijnlijk ook de muziek van dit koraal werden geschreven door Johann Agricola. Het is een bekend lied in de protestantse liturgie. Het is niet typisch voor asdag of de vasten, maar een lied over 'geloof, hoop en liefde en voor een gelukkig leven', zoals de oorspronkelijke titel vermeldt.

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ,
Ich bitt, erhör mein Klagen,
Verleih mir Gnad zu dieser Frist,
Laß mich doch nicht verzagen;
Den rechten Weg, o Herr, ich mein,
Den wollest du mir geben,
Dir zu leben,
Meinm Nächsten nutz zu sein,
Dein Wort zu halten eben.

De vertaling kan ongeveer als volgt zijn:

Ik roep je aan, heer Jezus Christus. Ik smeek je, luister naar mijn klacht.
Schenk me genade op dit uur, laat me de moed niet verliezen.
De juiste weg, bedoel ik, zal jij me geven
om voor jou te leven, mijn naaste van dienst te zijn, enkel me aan jouw woord te houden.

Dietrich Buxtehude (1637-1707) behandelt elk vers van het koraal op een andere wijze, nu eens met de melodie in lange notenwaarden, in het ene of het ander klavier of in het pedaal, dan weer versierd in triolen of ander ritmes. Vlak voor het laatste vers is er een kort sequensmatig intermezzo. Het stuk sluit af met een vrije coda op hoofdzakelijk langere pedaalnoten. Zoals de preludes en fuga's van Buxtehude bekend staan om hun rijkdom van ideeën, bruist ook deze compositie van creativiteit.

audio:
video: