Cornet - Courante met variaties

Peeter Cornet

Courante met variaties

Peter Vansweevelt op het koororgel van Sint-Andries

ter gelegenheid van Pinksteren 2021

 

Er is vrij weinig geweten over de Brusselse organist Peeter Cornet. Hij is geboren tussen 1570 en 1580 en gestorven op 17 maart 1633. De courante die je hier hoort, is gedateerd op 6 november 1624. Ze is dus geschreven op het moment dat Cornet organist was aan het hof van Aartshertog Albrecht en Infante Isabella.

De courante is een levendige Franse dans in drietelsmaat. Het eerste en tweede deel van deze courante zijn op hetzelfde stramien gebouwd. Het derde en vierde deel hebben ook eenzelfde basis. We kunnen dus spreken van een vorm A-A'-B-B'. Dit wordt in zijn geheel vier keer gespeeld, steeds op een andere wijze gevarieerd. Dat kan je ook horen aan de registratie. De vele versieringen zorgen voor zwier en sierlijkheid.

video: