Widor - Symphonie V - Toccata

Charles Marie Widor

Symphonie V - dl 5 - Toccata

Peter Vansweevelt op het orgel van Sint-Andries

ter gelegenheid van Pasen 2021

 

Het laatste deel van de vijfde symfonie van Charles-Marie Widor is de bekende toccata, die het orgel in al zijn glorie laat horen. De rechterhand zorgt voor een doorlopende beweging van noten, terwijl het linkerhand de akkoorden met een ritmische puls aanslaat (soms worden de rollen even omgewisseld).
Dan  verschijnt de melodie in het pedaal. Deze melodie wordt gekenmerkt door een dalende beweging. Nadat de melodie afgerond is, komen we via verschillende modulaties in de toonaard re groot terecht, weliswaar stil gespeeld. Langzaam wordt de muziek luider om tenslotte de melodie terug in het pedaal te laten horen. Nog even wordt een stiller register gebruikt voor we met grote akkoorden dit deel en de hele symfonie afsluiten.
Een waardig einde.

video: