De lentesonate ontvouwd

Een project voor de derde graad lager onderwijs.

Met dit project, geschikt voor leerlingen van de derde graad lagere school, geven Hoat Nguyen (viool) en Peter Vansweevelt (piano) in een uur stem en klank aan één van de grote klassieke sonates: de lentesonate van Ludwig van Beethoven. Ze verkennen de verschillende thema’s door er beelden aan te verbinden: de zon, een bloem, bliksem en donder, de frisse morgendauw. Klank en beeld gaan hier hand in hand. De afbeeldingen van de thema’s worden in volgorde gezet, zodat de grotere structuur van de compositie duidelijk wordt. De leerlingen luisteren tot slot naar het volledige stuk.

Bekijk hier een videomontage van de try-out: De lentesonate ontvouwd - video

De compositie

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) schreef 10 sonates voor piano en viool, waarvan de vijfde, opus 28 uit 1802, de bijnaam ‘Lentesonate’ gekregen heeft. Het is onder die naam ook een van de populairste sonates geworden bij violisten en pianisten. Dit komt onder meer wegens het aangename en ongecompliceerde karakter van de melodieën. Het hele werk bestaat uit vier delen, maar hier beperken we ons tot het eerste deel dat ongeveer 10 minuten duurt.

Wat leer je met deze voorstelling?

In de voorstelling komen een aantal leerplandoelen van de derde graad lager onderwijs rechtstreeks aan bod.

  • Gericht luisteren: door fragmenten te laten horen en daar uitleg over te geven, wordt de aandacht naar specifieke aspecten gericht.
  • Parameters van de muziek: in de presentatie komen de verschillende parameters van de muziek ter sprake: melodie, ritme, dynamiek, kleur
  • Notatie van muziek in een lijnenstructuur (melodie, ritme)
  • Structuur van de muziek: door aan de thema’s beelden te verbinden wordt de structuur van de muziek visueel weergegeven. Door de analyse van de thema’s worden die herkend als ze op verschillende plaatsen herhaald en gevarieerd worden. Uiteindelijk wordt hier, zonder het rechtstreeks zo te benoemen, de klassieke sonatevorm voorgesteld.
  • Zich inleven in de muziek: de beelden bij de thema’s zijn natuurgebonden omdat ze verbonden worden met de lente. Maar de emoties die erbij horen zijn universeler: kleine vreugdes, angsten, gevaar en redding, tegenstellingen van de emoties. Zo komen we, door de muziek te horen, verder dan de emoties van de natuurbeleving.

Verder krijgen de leerlingen de ervaring van een live uitvoering op piano en viool met de ruimte en de akoestiek (trillingen) die op een andere manier impact hebben dan het luisteren naar opnames. Ook ervaart men een bepaalde manier om over muziek te praten en te denken, die het technische (‘Thomas speelt het hard’) overstijgt en probeert het esthetisch aspect voorop te stellen.

Uitvoeringen

We voorzien 5 uitvoeringen in het auditorium van het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat, Brugge op woensdagvoormiddag van 10u30 tot 11u30 (*). Deze woensdagen zijn 10 en 24 februari 2021 en 3, 10 en 17 maart 2021. De kostprijs is 3 euro per deelnemer. We kunnen ook naar de school komen, met een digitale piano, of een piano voorzien door de school. Neem daarvoor contact op met info@peterspianolessen.be. Bij het gebruik van extra materiaal (bvb projectie apparatuur) of verplaatsingen kan een meerkost in rekening gebracht worden.

(*) Uren kunnen in overleg aangepast worden.

Verwante projecten: Duo Rogia, viool - piano