Covid-19 maatregelen Ryelandtzaal

Belangrijk om te weten:

  • Registratie per bubbel is verplicht. Daarbij vragen we uw naam, een contactgegeven (mail of telefoon) en het aantal personen per bubbel. Voorafgaande registratie kan gebeuren via dit formulier. Anders gebeurt dit aan de kassa.
  • Bij het binnenkomen en het bewegen in de ruimte is een mondmasker verplicht.
  • De betaling moet cash aan de ingang gebeuren. Volg daarvoor de uitgestippelde route.
  • Houd voldoende afstand (minstens 1.5 meter) bij het binnenkomen en verlaten  van de zaal. Wees geduldig.
  • Volg de aanwijzingen die gegeven worden door de organisatoren.

De beschikbare ruimte in de Ryelandtzaal is 201m². Daarom worden 50 mensen toegelaten. De plaatsing van de stoelen is zo dat men per bubbel samen kan zitten. Tussen de bubbels is een afstand van 1.5 meter voorzien.

Het meeste risico vormen de acties bij de kassa: het betalen, de programmaboekjes, de registratie. Daarvoor zal een route voorzien worden die gevolgd wordt bij het binnenkomen. Dit kan voor wat vertraging zorgen. In dat geval vragen we u wat geduld uit te oefenen en de afstand tussen de bubbels te bewaren. Via deze route passeert u achtereenvolgens bij de kassa, het registratieformulier (waarop u eventueel al ingetekend hebt via dit formulier) en de programmablaadjes.
Na de manipulaties tijdens de inkom wordt aangeraden de handen te reinigen. Daarvoor is ontsmettende handgel voorzien.